Regulaminy konkursów

REGULAMIN KONKURSU

 [z dnia 01,07,2016r]

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą "Wakacje z kosmetykami  NACOMI " i jest nazwany dalej: "Konkursem".

2. Organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagród jest F.P.U.H "Kamil" Kamil Gawliński Import-Eksport Sp. z o.o. Cięcina, ul. Mickiewicza 43, 34-350 Węgierska Górka.

 

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego  przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego;

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) jedna osoba przesyła jedno zdjęcie

b) zdjęcie musi być autorskie, nie może łamać praw intelektualnych ani majątkowych drugich osób

c) nadesłanie zdjęcia oznacza zgodę na jego publikację oraz wykorzystywanie przez F.P.U.H "Kamil" Kamil Gawliński Import-Eksport Sp. z o.o. Cięcina, ul. Mickiewicza 43, 34-350 Węgierska Górka.

d) charakter zdjęć powinien być ściśle związany z tematem Konkursu.

§ 3

NAGRODY

 

1. Nagrodami w konkursie są:

a) 1 miejsce- Zestaw 7 kosmetyków marki Nacomi

b) 2 miejsce- zestaw  5 kosmetyków Nacomi

c) 3 miejsce- zestaw 3 kosmetyków Nacomi

2. Zdobywcami nagrody w Konkursie są uczestnicy, których zdjęcie zostanie najwyżej ocenione przez Jury Konkursowe po zakończeniu etapu nadsyłania fotografii.

3. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad i regulaminu rozstrzyga Organizator.

4. Aktualny terminarz konkursu znajduje się na fanpage marki Nacomi. https://www.facebook.com/nacomi.kosmetyki/

5. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej przez post dodany przez F.P.U.H "Kamil" Kamil Gawliński Import-Eksport Sp. z o.o. Cięcina, ul. Mickiewicza 43, 34-350 Węgierska Górka na fanpage marki Nacomi na facebooku oraz pocztą elektroniczną w przeciągu 5 dni roboczych od zakończenia Konkursu, na wskazany przez niego w trakcie Konkursu adres e-mail

6. Celem  potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Organizatora w ciągu 5 dni od dnia wysłania powiadomienia pod rygorem przepadku prawa do nagrody na rzecz kolejnego uczestnika w rankingu.

 

§ 4

SKŁAD JURY KONKURSOWEGO

 

Kamil Gawliński- Prezes Zarządu

Izabela Suchoń - Graphic Designer- specjalista do spraw grafiki i znakowania produktów

Natalia Biernat - Specjalista do spraw kontroli jakości produktów kosmetycznych

Izabela Wrońska - Główny technolog- specjalista do spraw produktu. 

 

§ 5

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu

prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, numeru

tel. kontaktowego oraz danych teleadresowych niezbędnych do przekazania nagród.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża także

zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora.

Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w

związku z wydaniem nagród.

 

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie

wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności

zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody.

Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.detal.nacomi.pl

 

REGULAMIN KONKURSU

 [z dnia 03.10.2016r]

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą "Tworzymy kosmetyki z Nacomi " i jest nazwany dalej: "Konkursem".

2. Organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagród jest F.P.U.H "Kamil" Kamil Gawliński Import-Eksport Sp. z o.o. Cięcina, ul. Mickiewicza 43, 34-350 Węgierska Górka.

 

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego  przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego;

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) jedna może przesłać maksymalnie do 3 pomysłów na kosmetyk

b) pomysł musi być autorski, nie może łamać praw intelektualnych ani majątkowych drugich osób

c) nadesłanie receptury/zdjęcia /pomysłu oznacza zgodę na jego publikację oraz wykorzystywanie przez F.P.U.H "Kamil" Kamil Gawliński Import-Eksport Sp. z o.o. Cięcina, ul. Mickiewicza 43, 34-350 Węgierska Górka.

d) charakter przesłanych materiałów powinien być ściśle związany z tematem Konkursu.

§ 3

NAGRODY

 

1. Nagrodami w konkursie są:

a) 1 miejsce- Zestaw 7 kosmetyków marki Nacomi

b) 2 miejsce- zestaw  5 kosmetyków Nacomi

c) 3 miejsce- zestaw 3 kosmetyków Nacomi

2. Zdobywcami nagrody w Konkursie są uczestnicy, których pomysł zostanie najwyżej oceniony przez Jury Konkursowe po zakończeniu etapu nadsyłania zgłoszeń.

3. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad i regulaminu rozstrzyga Organizator.

4. Aktualny terminarz konkursu znajduje się na fanpage marki Nacomi. https://www.facebook.com/nacomi.kosmetyki/

5. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej przez post dodany przez F.P.U.H "Kamil" Kamil Gawliński Import-Eksport Sp. z o.o. Cięcina, ul. Mickiewicza 43, 34-350 Węgierska Górka na fanpage marki Nacomi na facebooku oraz pocztą elektroniczną w przeciągu 5 dni roboczych od zakończenia Konkursu, na wskazany przez niego w trakcie Konkursu adres e-mail

6. Celem  potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Organizatora w ciągu 5 dni od dnia wysłania powiadomienia pod rygorem przepadku prawa do nagrody na rzecz kolejnego uczestnika w rankingu.

 

§ 4

SKŁAD JURY KONKURSOWEGO

 

Kamil Gawliński- Prezes Zarządu

Izabela Suchoń - Graphic Designer- specjalista do spraw grafiki i znakowania produktów

Natalia Biernat - Specjalista do spraw kontroli jakości produktów kosmetycznych

Izabela Wrońska - Główny technolog- specjalista do spraw produktu. 

 

§ 5

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu

prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, numeru

tel. kontaktowego oraz danych teleadresowych niezbędnych do przekazania nagród.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża także

zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora.

Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w

związku z wydaniem nagród.

 

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie

wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności

zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody.

Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.nacomi.pl

REGULAMIN KONKURSU

 [z dnia 21-12-2016]

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą "Wesołe święta z kosmetykami NACOMI" i jest nazwany dalej: "Konkursem".

2. Organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagród jest F.P.U.H "Kamil" Kamil Gawliński Import-Eksport Sp. z o.o. Cięcina, ul. Mickiewicza 43, 34-350 Węgierska Górka.

 

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego  przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego;

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) jedna może przesłać maksymalnie do 2 zdjęć

b) pomysł musi być autorski, nie może łamać praw intelektualnych ani majątkowych drugich osób

c) nadesłanie zdjęcia oznacza zgodę na jego publikację oraz wykorzystywanie przez F.P.U.H "Kamil" Kamil Gawliński Import-Eksport Sp. z o.o. Cięcina, ul. Mickiewicza 43, 34-350 Węgierska Górka.

d) charakter przesłanych materiałów powinien być ściśle związany z tematem Konkursu.

§ 3

NAGRODY

 

1. Nagrodami w konkursie są:

a) 1 miejsce- Zestaw 4 kosmetyków marki Nacomi i bon rabatowy 30% na zakupy w sklepie detalicznym na kosmetyki NACOMI

b) 2 miejsce- zestaw  3 kosmetyków Nacomi i bon rabatowy 20% na zakupy w sklepie detalicznym na kosmetyki NACOMI

c) 3 miejsce- zestaw 2 kosmetyków Nacomi i bon rabatowy 10% na zakupy w sklepie detalicznym na kosmetyki NACOMI

2. Zdobywcami nagrody w Konkursie są uczestnicy, których zdjęcie zostanie najwyżej oceniony przez Jury Konkursowe po zakończeniu etapu nadsyłania zgłoszeń.

3. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad i regulaminu rozstrzyga Organizator.

4. Aktualny terminarz konkursu znajduje się na fanpage marki Nacomi. https://www.facebook.com/nacomi.kosmetyki/

5. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej przez post dodany przez F.P.U.H "Kamil" Kamil Gawliński Import-Eksport Sp. z o.o. Cięcina, ul. Mickiewicza 43, 34-350 Węgierska Górka na fanpage marki Nacomi na facebooku oraz pocztą elektroniczną w przeciągu 5 dni roboczych od zakończenia Konkursu, na wskazany przez niego w trakcie Konkursu adres e-mail

6. Celem  potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Organizatora w ciągu 5 dni od dnia wysłania powiadomienia pod rygorem przepadku prawa do nagrody na rzecz kolejnego uczestnika w rankingu.

 

§ 4

SKŁAD JURY KONKURSOWEGO

 

Kamil Gawliński- Prezes Zarządu

Izabela Suchoń - Graphic Designer- specjalista do spraw grafiki i znakowania produktów

Natalia Biernat - Specjalista do spraw kontroli jakości produktów kosmetycznych

Izabela Wrońska - Główny technolog- specjalista do spraw produktu. 

 

§ 5

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu

prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, numeru

tel. kontaktowego oraz danych teleadresowych niezbędnych do przekazania nagród.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża także

zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora.

Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w

związku z wydaniem nagród.

 

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie

wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności

zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody.

Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.nacomi.pl


REGULAMIN KONKURSU

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE I ZASADY KONKURSU

 

1. Konkurs nosi nazwę „Zestaw kosmetyków za Kod”.

2. Organizatorem Konkursu jest producent kosmetyków marki Nacomi.

3. Nagrodą w konkursie jest zestaw wybranych kosmetyków marki Nacomi.

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zakup Masła do Ust marki Nacomi, na spodzie którego widoczny jest kod uprawniający do odbioru nagrody.

5. Każda osoba, która prześle ww. kod jednocześnie podając swoje imię, nazwisko i adres do dnia 31 marca 2017r. na następujący adres e-mail: marketing@nacomi.pl jest uprawniona do otrzymania ww. nagrody.

6. Kody promocyjne uprawniające do otrzymania zestawu kosmetyków Nacomi można przesyłać do 31 marca 2017r. Po tym terminie konkurs wygasa.

7. Ilość produktów z kodem uprawniającym do odbioru nagród jest ograniczona.

8. Zestaw kosmetyków zostanie nadany do osoby, która spełni ww. warunki w ciągu 10 dni roboczych od daty przesłania kodu na ww. adres e-mail.

 

§ 2 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych adresowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu.

2. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania nagrody.

 

§ 3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Click Shop | Hosting home.pl